Arbeidslag

Gokstad kystlag er organisert i flere arbeidslag, hvert med sitt spesielle fokus. Arbeidslagene kan sies å være selve nerven i kystlaget.  Her finner du særinteresser representert, med deltakere som har spesiell interesse for alt fra restaurering av båter til korsang og vev. Antall arbeidslag kan variere noe i antall fra det ene året til det andre. Ved inngangen til 2021 har vi disse ni lagene:

Vil du bli medlem av Gokstad kystlag? Klikk her for innmelding

Verkstedlaget: Verkstedlagets hovedoppgave er å restaurere og ta vare på kystlagets båtmotorer slik at de kan stilles ut og demonstreres, samt å sikre at det vi har av motorhistorie kan videreformidles til kommende generasjoner.  Les flere saker om Verkstedlaget her. 

Fartøy- og kulturlaget:  Fartøy- og kulturlaget har fokus på eldre bruks- og fritidsbåter og har ansvaret for kystlagets mange små båter samt drift og vedlikehold av båten Albatross, en kopi av en 24 fot stor sildebåt bygget for over 100 år siden. Les flere saker om fartøy og kulturlaget her.

Nordre Skur & Ballast: Nordre Skur & Ballast, eller Kystlagskoret, som det også kalles, er en blanding av kor og visegruppe. Visene som koret synger har et klart maritimt preg. Les flere saker om Nordre Skur & Ballast her.

Hus og havnelaget: Hus og havnelaget har hovedansvaret for kystlagets bygninger og kaianlegg.Ansvaret for kaianlegget inkluderer både pålebrygger og flytebrygger, samt at tilgangen på  strøm og vann fungerer som det skal.  Les flere saker om Hus- og havnelaget her.

Gokstadveverne: Veverne i Gokstad kystlag har stor aktivitet. Laget holder til på seilloftet i Søndre Skur.  Der har laget nå fire store vever, hvorav tre tilhører kystlaget. I tillegg kommer tre små vever, såkalte bordvever på stativ ,og en oppstadvev til billedvev og liknende. Les flere saker om Gokstadveverne her.

Modellbåtlaget: I dette laget er man opptatt av modellbåtbygging, enten det dreier seg om byggesett, selvkomponerte båter, restaurering av gamle modeller eller bygging fra tegninger der alle materialene må lages. Les flere om Modellbåtlaget her. 

Kystledlaget: Kystledlaget drifter og fører tilsyn med to av hyttene som Oslofjorden Friluftsråd disponerer i Sandefjord. Les flere saker om Kystledlaget her.

GK Ung: Arbeidslaget Ung arbeider med kystkultur rettet mot barn og ungdom, deriblant kyndig veiledning i opplæring og bruk av kystlagets Megin-joller.

Infolaget: Kystlagets Infolag har ansvaret for intern og ekstern informasjon. Les flere saker om infolaget her.

 

 

Legg igjen en kommentar