Styret og andre verv

Styret

 • Leder Jan Richard Becke: Tlf: 926 38 204, jan.richard.becke@gmail.com
 • Nestleder: Jo Inge Dalland Tlf: 988 96 899
 • Styremedlem: Lillian Kaupang Tlf: 948 81 817
 • Sekretær Per Møller. Tlf: 911 28 901
 • Husstyret: Kaare Jansen. Tlf: 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net
 • Varamedlem Petter Tandberg Tlf: 930 19 210, pettertandberg@hotmail.com
 • Varamedlem Bjørn Rishovd Tlf: 413 25 097, bjorn.rishovd@gmail.com

Arbeidslag og andre verv

 • Fartøy- og kulturlaget, Fred Ivar Tallaksen, 482 82 768, fredi.tallaksen@gmail.com
 • Infolaget, Steinar Bredesen, 924 91 060, steinar.bredesen@outlook.com
 • Kystledlaget, Astri Bjønnes, 995 82 955, astrimarie3@gmail.com
 • Modellbåtlaget, Mathias Hansen, 993 39 401, mathias.ha.kl@gmail.com
 • Nordre Skur & Ballast, Randveig Berggreen,906 65 788, b_berggreen@yahoo.no
 • Seilas- og havnelaget, Bjørn Rishovd, 413 25 097, bjorn.rishovd@gmail.com
 • Verkstedlaget, Per Angell-Hansen, 901 81 725, pe-ange@online.no
 • Gokstadveverne, Bjørg Skaret, 334 58 866, bjorg.skaret@sfjbb.net
 • Utleie/selskapslokaler, Greta og Andreas Falkenberg, 934 31 407, falkenberg@sfjbb.net
 • Treffkomiteen, Gunnar Bratli, 909 93 594, post@kontorpc.no
 • Kystlagets representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter, Kaare Jansen, 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net
 • Redaktør for Kystvakt, Yngvar Halvorsen, 901 40 010, yngvar@sfjbb.net

Kontakt oss

Gokstad Kystlag

Framnesveien 5, 3222 Sandefjord

Kontortid

Man-, ons- og fredager fra kl. 11 – 13.

Tlf: 45 81 62 86

Epost: post@gokstadkystlag.no

Fra Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Copyright © Gokstad Kystlag 2018. Utviklet av DigitalVenue.