Styret og andre verv

Styret

Leder Yngvar Halvorsen, 90140010,
yngvar@sfjbb.net
Nestleder Jo Inge Dalland, 98896899,
jid@seasolutions.as
Sekretær Per A. Møller, 91128901,
perandreasmoller@gmail.com
Styremedlem Tone Gaarde , 90792456
tonegaarde@gmail.com
Styremedlem Petter Tandberg 93019210,
pettertandberg@hotmail.com
Vararepresentant Ole Jacob Bjerkestrand 99244532,
ole.bjerkestrand@akh.no

 

Arbeidslag og andre verv

Fartøy og kulturlaget Fred Ivar Tallaksen, 48282768,
fredi.tallaksen@gmail.com
Infolaget Steinar Bredesen, 92491060,
steinar.bredesen@numa.no
Kystledlaget Martin Hofsrud, 91519939,
martin.hofsrud@gmail.com,
Modellbåtlaget Knut Erik Boland
Nordre skur og ballast Randveig Berggren, 90665788,
b­_berggren@yahoo.com
Hus og havnelaget Kaare Jansen, 90033487,
kaare.jansen@sfjbb.net
Verkstedlaget Per Angell-Hansen, 90181725,
pe-ange@online.no
Laget Ung Petter Tandberg, 93019210,
petter.tandberg@hotmail.com
Gokstadveverne Bjørg Skaret, 41510176,
bjorg@famskaret.no
Treffkomiteen Gunnar Bratli, 90993594,
post@kontorpc.no
Utleie ansvarlig Kjell Arne Mandelid, 97553160, ka@mandelid.net
Representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter Kaare Jansen, 90033487,
kaare.jansen@sfjbb.net
Redaktør i Kystvakt Yngvar Halvorsen, 90140010,
yngvar@sfjbb.net
Gokstad kystlag Framnesveien 5, 3222 Sandefjord.
45816286, post@gokstadkystlag.no