KYSTEN

Gokstad kystlag har fra stiftelsestidspunktet vært medlem av Forbundet KYSTEN, en landsomfattende kulturvernorganisasjon som arbeider for bruk og bevaring av eldre fartøyer og kystmiljø.

Forbundet KYSTEN jobber under mottoet: Vern gjennom bruk! Det er i de lokale kystlagene at aktiviteten stort sett foregår og medlemmene restaurerer hus og båter, samler inn historier fra kystkulturen, vedlikeholder sjømerker og så videre.

Forbundet KYSTEN er en organisasjon for alle som

  • er interessert i bevaring og bruk av gamle fartøyer
  • er interessert i kulturminnevern
  • liker å lese om hvordan livet var langs kysten i tidligere tider
  • kunne tenke deg å ro eller seile fra overnattingssted til overnattingssted
  • driver med eller er interessert i gamle håndverkstradisjoner
  • liker et enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen
  • er interessert i kystkultur
  • liker å seile

Ta kontakt med Forbundet Kysten på telefon 047 22 42 42 82, eller via e-post forbundet@kysten.no
Vil du bli medlem av Gokstad kystlag og Forbundet Kysten ? Klikk her for innmelding

Kontakt oss

Gokstad Kystlag

Framnesveien 5, 3222 Sandefjord

Kontortid

Man-, ons- og fredager fra kl. 11 – 13.

Tlf: 45 81 62 86

Epost: post@gokstadkystlag.no

Fra Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Copyright © Gokstad Kystlag 2018. Utviklet av DigitalVenue.