Styret, referater fra møter

På denne siden vil du finne årsrapportene.
Referat fra styremøtene fås siden 2018 på forespørsel. De henges også opp til gjennomsyn på tavla i gangen i Murhuset.

Referater fra styremøter 2017

Referater fra styremøter 2016

Referater fra styremøter 2015

Årsrapport 2014

Referatet fra styremøter 2014

Årsrapport 2013