Infolaget

Kystlagets Infolag har ansvaret for intern og ekstern informasjon. Vi drifter hjemmesiden, facebooksiden, instagram, samt sender ut informasjonsepost til medlemmene og kaller inn til møter. Med jevne mellomrom kan du lese og se bilder fra kystlagets aktiviteter, på mail og de sosiale mediene.

Yngvar Halvorsen har ansvar for utformingen og er redaktør av medlemsbladet Kystvakt . I Kystvakt finner du historier om kystkultur, referater fra ulike sammenkomster og annet stoff som interesserer medlemmene. Her bidrar Infolaget inn for å dele innhold på nett eller bidra med stoff.

 

 

 

Leder infolaget: Steinar Bredesen, 924 91 060, steinar.bredesen@outlook.com