Fartøy- og kulturlaget

 Fartøy- og kulturlaget har fokus på eldre bruks- og fritidsbåter og har ansvaret for kystlagets mange små båter samt drift og vedlikehold av båten Albatross, en kopi av en 24 fot stor sildebåt bygget for over 100 år siden. Båten er bygget i kystlagets eget båt-byggeri.
«Lanesbuen», en reketråler fra 1965 inngår også i arbeidslaget. Denne benyttes til felles fisketurer og frakt av mennesker og varer til våre ulike kystleds-destinasjoner.
Laget holder til i 1. og 2. etasje på Søndre Skur. Her finnes vever, salmakerverktøy og laget har både dokumentert og stilt ut gammelt fiskeredskap fra distriktet. Registrering og samling av kulturminner, eldre båter og fartøyer er en prioritert oppgave for arbeidslaget.

Kontakt fartøy- og kulturlaget: Fred Ivar Tallaksen, tlf. +47 482 82 768, fredi.tallaksen@gmail.com